14 mei 2012

CD&V maakt programma bekend!

wouter-beke.jpgNadat hij gisteren op de familiedag van CD&V liet verstaan dat er met zijn partij in de regering niet aan de kinderbijslag zal worden geraakt, lanceert Wouter Beke vandaag nog zeven breekpunten die in de verste verte niet door een andere partij worden gecontesteerd. De tactiek van Beke is duidelijk én lovenswaardig: de vorige regeringsformatie duurde 541 dagen, de volgende zal slechts 541 seconden duren.

 

1. Het verkeerslicht moet blijven!

tumblr_ltpme505RW1qbpdcto1_500.jpg

 

2. Voor het behoud van de Bel20!

Robert-Halver-expert-op-de-beurs-van-Frankfurt-is-tevreden.jpg

 

3. Handen af van het Belgisch leger!

(Deze maatregel geldt in het bijzonder voor Pol Van Den Driessche)

1332004188_35462093f3.jpg

 

4. Mmmmmelk!

wouter beke, cd&v, kinderbijslag

 

5. Teneinde het imago van ons land op te poetsen, wordt de exportvergunning van Nicky Vankets ingetrokken.

wouter beke,cd&v,kinderbijslag

 

6. Yves Leterme blijft in het buitenland!

thumb.jpg

 

7. Joke Schauvliege blijft op post!

schauvliege.jpg

16 juni 2011

The Regeltsjeef Will Return!

media_xl_2389221.jpg

 

Sommige comments op een blogpost verdienen het om een volwaardige blogpost te zijn, zoals deze reactie van Jean-Claude B op mijn vorige blogpost:

 

Toekomstige wetten!

Was je handen.
Poets je tanden .
Doe een jas aan .
Loop niet in de plassen.
Bind je schoenen.
Smeer je in tegen de zon.
Doe een muts/hoed op .
Zeg dank u.
Geef de meneer/mevrouw een hand.
Ruim uw kamer op.
Snuit uwe neus.
Eet met de mond toe.
Laat geen scheten op openbare plaatsen ( tenzij ze onder de 80db liggen )
Hand voor de mond als je hoest.
Veeg je voeten als je ergens binnen gaat.

Er is nog veel werk te verrichten .
En zodoende zijn ze verzekerd dat er ministers nodig zullen blijven.

14 juni 2011

Louder Than A Cracker

200907161902-1_podium-voor-concert-madonna-stort-in-dode-en-gewonden.jpgVoor de tweede keer op een jaar tijd reageert de muzieksector negatief op een wet(svoorstel) van - tegenwoordig kan iederéén carrière maken in de politiek - minister Schauvliege over de decibelnorm in cafés, clubs, concertzalen en op muziekfestivals (zie onder). Terecht. Obviously. Oké, het is waar: de nieuwe wet is minder dwaas dan het vorige voorstel (dat uitblonk in een niet eens in decibels meetbare dwaasheid, zodat er wel overleg met de sector moest komen). Meer zelfs: de nieuwe wet geeft zowaar blijk van enige kennis terzake.

 

Volgens een recent artikel in De Standaard blijft de maximumnorm voor Vlaanderen op 100dbA liggen, 'maar hij mag gemeten worden aan de mengtafel (en niet bij de meest kwetsbare bezoeker), en er is een gemiddelde dat gemeten wordt over zestig minuten (en niet over een kwartier).' Schauvliege is in Gans haar leven nog nooit in de buurt van zo'n samenhangende gedachte gekomen, laat staan dat ze er al ooit mee naar buiten is gekomen, dus er zal wel een studie van drie miljoen euro aan voorafgegaan zijn. Soit, ze heeft tenminste iets opgebracht - die studie. Joke - spreek uit op zijn Engels - Schauvliege heeft begrepen dat je niet overal als een beul met een decibelmeter kan toeslaan; je moet een zekere flexibiliteit aan de dag leggen. Haar oplossing? Stuur er een halve beul op af!

 

4129530836_a10aa18925.jpgVoor de duidelijkheid: ik ben niet tegen een maximumnorm, zoals ik ook niet tegen snelheidsbeperkingen ben. Er moeten regels zijn, maar ze moeten steek houden en graag ook enige verantwoordelijkheid bij de burger leggen - what I don't need is a babysitter. Met de nieuwe wetgeving krijgt België de strengste in Europa. Waarom? Beats me. Zijn onze oren gevoeliger dan die van de Britten, de Fransen of de Hollanders? Nope. Is iedereen in de ons omliggende landen doof? Nope. Kun je gehoorschade oplopen als je wordt blootgesteld aan meer dan 100dbA? Ja. Maar in feite is zelfs 100dbA al voldoende, dus is de nieuwe wet dan nog niet streng genoeg? Euh.

 

Eigenlijk is het simpel: als je zonder helm wil fietsen en je valt vervolgens op je hoofd ... Sorry, pech. Je zou als overheid iedereen kunnen verplichten (in plaats van sensibiliseren) om met een helm aan te rijden of je zou iedereen zelfs gewoon kunnen verbieden om met de fiets te rijden, want de auto is veiliger - wetenschappelijk bewezen! En doe dan maar meteen een Range Rover, want dat is nog veiliger (voor iedereen die in de Range Rover zit). Of waarom niet: een tank! Het verkeer zou dan nog meer strop zitten dan vandaag, maar iedereen zou tenminste 100% veilig zitten. Tenzij er natuurlijk iemand met zijn tank begint te schieten. Oeps, toch weer niet zo veilig? Damn! Weer een illusie armer.

 

Bottom line: als je geen helm draagt wanneer je gaat fietsen, kun je jezelf bij het vallen lelijk verwonden - al is dat (veel) meer uitzondering dan regel. Als je in een club of concertzaal geen oordoppen draagt, kan je gehoorschade oplopen - al is ook dat (veel) meer uitzondering dan regel. Om dan het geluid voor iedereen stiller te zetten ... Again: ik ben niet tegen reglementering. Ik heb ook al concerten meegemaakt waarvan ik dacht 'dude, zet dat stiller'. Maar daarmee overtrad die groep reeds de vorige wetgeving - die was al bijzonder streng. Ik zie geen reden om de vorige wet nog strenger te maken; ze moest gewoon 'verstandiger' (en dat is nog iets anders dan 'rigoureuzer') toegepast worden én ze moest verduidelijkt worden.

 

Festival_Crowd1.jpgDat laatste is gebeurd (ongetwijfeld met de hulp van experts die De Gans in haar eerste voorstel compleet had genegeerd). Waarom het niveau dan gelijk ook nog eens naar beneden halen? Dat snap ik niet. In een club met een slecht geluidssysteem zul je nog altijd nergens een goed gesprek kunnen voeren én oordopjes blijven noodzakelijk, want 100dbA is technically speaking nog altijd teveel. Maar als je de wetenschap (en kennelijk ook de Vlaamse regering) laat doen, dan moet het niveau naar 80dbA. Pas dan is iederéén veilig. Hoop ik.

 

In de praktijk verandert er dus niets aan het 'probleem', behalve dat je mensen straft die enerzijds naar een concert/party gaan voor de muziek (want hoe stiller een concert/deejayset, hoe minder de muziekbeleving), anderzijds zo verstandig zijn om oordoppen te dragen.

 

Tot slot, de dag dat deze regeltsjeverige wet van kracht wordt, dweil ik met een gerechtsdeurwaarder - kandidaten mogen zich vanaf nu aanmelden - een paar symfonische concerten en operavoorstellingen af. Ik hoop dat De Munt en Bozar in deze subsidiearme tijden nog ergens een spaarpotje hebben staan, want als wat geluidstechnici mij vertellen klopt, gaan die zwaar moeten dokken. Ah nee, wacht: de nieuwe wet geldt enkel voor 'elektronisch versterkte muziek'. Want een fanfare van 110dbA is minder schadelijk voor de oren dan een deejayset van Dirk Stoops? (Ik zei voor de OREN!)

 

REACTIE MUZIEKSECTOR:

'Zoals reeds eerder aangekondigd, maakt minister Schauvliege nog voor de zomervakantie werk van een reglementering voor het maximaal geluidsniveau op muziekevenementen. Of muziekactiviteiten met elektronisch versterkte muziek om correct te zijn. Want andere genres blijven buiten schot, hoewel ook daar gelijkaardige geluidsniveaus worden gehaald.

De livesector is blij dat de minister geluisterd heeft naar de argumenten die ze begin februari overmaakten aan de minister. Zo had de minister wel oor naar het voorstel om de meetperiode op een periode van een uur vast te leggen (en niet op een kwartier zoals aanvankelijk voorgesteld) en de meting te verrichten aan de front of house.

Jammer genoeg vielen heel wat andere argumenten in dovemansoren. Na 19 januari van dit jaar, waarop minister Schauvliege haar voorstel uit de doeken deed, was er geen formeel overleg meer met de betrokken partijen uit de livesector. En dit terwijl onze onderbouwde reactie nochtans voldoende stof tot een opbouwend gesprek gaf. In plaats van te kiezen voor een dialoog gaf de minister voorkeur aan een monoloog.

Met de regeling voor categorie 3 beschikt België meteen over de strengste norm van de Europese Unie. Juist, in Zwitserland wordt een vergelijkbare norm gehanteerd, maar dat land behoort tot nader order niet tot de unie. En voor ons hoeft de 105 dB(A) uit Frankrijk of de 107 dB(A) uit Engeland niet, maar de 103 dB(A), waar de Nederlandse sector onlangs een covenant voor afsloot, of dezelfde 103 dB(A) uit Denemarken zijn wel een werkbare norm. Zo blijkt uit de praktijk.

Ervaring uit de praktijk leert ons trouwens nu al dat men in kleine zalen en clubs in bepaalde omstandigheden niet onder deze 100dB(A)leq60min zal kunnen blijven omdat het akoestisch geluid dat op het podium wordt geproduceerd in kleinere ruimtes een veel grotere invloed heeft op het totale te meten niveau in het publieke gedeelte. Voor grotere zalen en festivals zal het enkel mits technische aanpassingen mogelijk zijn.

Adepten van elektronische muziek worden nu al stil van de nieuwe reglementering. Het risico is daar heel reëel dat er een essentieel deel van de beleving zal wegvallen door de nieuwe normering, omdat er bij elektronische muziek vaak sprake is van een continue flow.

Verder eist het reglement dat organisatoren gratis oordopjes ter beschikking stellen van het publiek. In een eerdere reactie wezen we al op de meerkost die dat met zich meebrengt. Zowel voor clubs als voor festivals kan dat oplopen tot een bedrag van meer dan 10 000 euro indien wordt gekozen voor kwaliteitsvolle oordopjes. Daarnaast wijzen we ook nogmaals op het gevaar voor het creëren van een vals gevoel van veiligheid bij concert- en festivalgangers. De grote kwaliteitsverschillen tussen de verschillende types en verkeerd ingebrachte oordopjes leiden immers tot gevaar op oorschade. Jawel, gebruik van oordopjes luistert nauw.
 
Over verder onderzoek, dat volgens ons zeker aangewezen is om tot een werkbare normering te komen, rept de minister met geen woord. Wel over het meten en registreren van het geluidsniveau en de duidelijke visuele indicatie ervan. Ook dat is om problemen vragen. Klasse 1 meettoestellen geven bijvoorbeeld meestal een andere waarde weer dan de (goedkopere) klasse 2 meettoestellen. Wie heeft er dan gelijk wanneer twee partijen een meting doen op hetzelfde event en er zijn verschillen? Ook hier wordt een extra investering gevraagd van de organisator.

Ten slotte stelt de livesector zich ook luidop vragen over het nut van een geluidsplan. Naast – alweer – een meerkost vergroot ook de administratieve rompslomp. Misschien kan de minister ook voor de muzieksector en in nauw overleg een impactanalyse voorleggen, zoals ze dat ook met de jeugdsector van plan is.

De regelgeving zou in voege treden op 1 januari 2012. Het eerste jaar zouden de normen als richtwaarde gelden. Waarom die overgangsperiode niet gebruiken om verder onderzoek naar de reële haalbaarheid ervan te verrichten?  Alleen zo zullen we weten of de normen écht werkbaar zijn op het terrein en kunnen ze indien nodig worden bijgesteld.

De muzieksector kan zich niet van de indruk ontdoen dat ze maar weinig gehoor krijgt. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat we de longen uit ons lijf moeten schreeuwen?'

Ondertekend door:
FMIV (Federatie van Muziekfestivals Vlaanderen)
Clubcircuit (koepelorganisatie van muziekclubs met 4AD, Cactus, De Kreun, De Zwerver, Democrazy, N9, Nijdrop, Petrol, Recyclart, Vk*, VUB Kultuurkaffee)
Michiel Beers (Tomorrowland)
Chokri Mahassine (Pukkelpop)
Herman Schueremans (Live Nation/Rock Werchter)

12 april 2011

Vergeet niet te lachen!

1950-s-car-hop-waitress-543-p.jpgHet Radio 1-programma Peeters & Pichal heeft voor café-uitbaters een affiche gemaakt met daarop de tien geboden van de welgemanierde terrasbezoeker (zie onder). Ziedaar de definitie van 'de wereld op zijn kop': een consumentenprogramma dat de consument vertelt hoe hij zich op het terras van een café of restaurant moet gedragen.

 

'Obers zult gij respecteren.' Ik vind dat je iedereen moet respecteren (behalve Joke Schauvliege natuurlijk), maar zou dat respect niet nog eerder van de andere kant moeten komen? Er zijn uitzonderingen, maar ik geloof niet dat er, op Frankrijk na, een land is met zoveel onkundige en/of onbeleefde obers als België. En ik weet dat ik Europa niet met de VS mag vergelijken - alhoewel, waarom niet eigenlijk? - maar als ik in de VS op restaurant ga, word ik geen vijftig, geen zeventig, geen negentig, maar honderd procent op mijn wenken bediend. Ik heb mijn Blackberry Mojito - 'our bartender can make any cocktail' - nog maar net besteld of hij staat al voor mijn neus, met verse braambessen. In België is de kans groot dat je tien minuten op de kaart moet wachten, nog eens tien minuten om te kunnen/mogen bestellen en als je binnen het halfuur een soort mengsel met Looza-fruitsap geserveerd krijg, mag je van geluk spreken.

 

Oké, ik overdrijf. Maar niet veel. De eerste die in dit land nog nooit met de handen in de lucht naar een ober heeft zitten zwaaien (in een wanhopige poging om nog een glas wijn te kunnen/mogen bestellen voor zijn maaltijd op is of om - vaak nog het ergst van allemaal - de rekening te vragen), mag mij tegenspreken. Al vrees ik dat die daarmee gewoon te kennen geeft zelden op restaurant te gaan. En wat 'bestel in groep en betaal gepast' betreft: zullen we misschien een multitasktaks invoeren voor klanten die obers doen werken?!

 

Ik heb dan maar zelf tien horecageboden opgesteld, en ze rijmen nog (een beetje) ook! Er is voorlopig nog wel geen affiche van beschikbaar, maar als iemand zich geroepen voelt - een consumentenorganisatie bijvoorbeeld - go right ahead!

 

DE TIEN GEBODEN VAN DE WELGEMANIERDE OBER

 

1.    Zorg dat je binnen de vijf minuten met een menukaart aan tafel staat.
2.    Pas na een kwartier het aperitief opnemen, is rijkelijk laat.
3.    Hang niet de wijsneus uit;
4.    Geef de klant altijd gelijk.
5.    Check geregeld of alles naar wens is.
6.    Bespaar ons al dat irritant achteromkijk.
7.    Bewaar het cv van de kok voor jezelf,
8.    En hou hem gelijk in het gareel.
9.    Oh, en bovenal vergeet niet te lachen:
10.  Een fooi moet je verdienen. Of is dat ook alweer teveel?

pichal.jpg

21 januari 2011

Zoek de zeven verschillen

media_xl_930944.jpgDe Vlaamse muziek/jeugdsector heeft zopas deze bijzonder rake repliek op de zoveelste Bad Joke de wereld ingestuurd. Beste zin: 'Het rijke concertaanbod in cafés, jeugdhuizen, muziekclubs, … waar ze als cultuurminister niet een beetje trots op mag zijn, maakt ze als leefmilieuminister onmogelijk.' Eerlijk? Mijn oren doen pijn als ik naar Joke Schauvliege luister en mijn ogen beginnen te tranen wanneer ik ernaar kijk. Zouden we op haar geen soort limiet kunnen zetten? En waarom is het altijd de federale regering die valt? Kunnen we de Vlaamse niet eens doen struikelen?

 

Reactie van de muziek- en jeugdsector op het voorstel tot Vlaamse regelementering maximaal geluidsniveau in een inrichting.

Woensdag stelde minister Schauvliege aan de betrokken sectoren haar voorstel tot reglementering met betrekking tot het beperken van de gehoorschade voor het publiek op concerten en festivals, in cafés, discotheken en op fuiven voor. De sectoren namen eerder al deel aan een rondetafelconferentie en gaven aan voorstander te zijn van een weloverwogen, duidelijke, uitvoerbare en controleerbare wetgeving. De sector drong ook aan op een regelgeving op Europees niveau.


Minister Schauvliege presenteerde gisteren een voorstel voor dat enkel en alleen voor het Vlaamse gewest zal gelden, en meteen de strengste regelgeving van alle Europese landen zou worden.  Geen enkel land legt bijvoorbeeld in de praktijk een dB(C) norm als maximumnorm op. Het voorstel dat nu op tafel ligt, maakt het voor de hele livesector zeer moeilijk om nog op een haalbare manier liveconcerten te organiseren. Voor cafés, kleine muziekclubs, recepties,  jeugdhuizen, … wordt het sowieso onmogelijk om nog langer concerten te laten doorgaan. In deze ruimtes produceren de instrumenten zelfs zonder enige versterking op een aantal publieksplaatsen (bvb vlakbij de drummer) al meer decibels dan de toegelaten 100 dB(A) die de minister wil opleggen.


De minister pakt de gehoorschade aan vanuit haar beleidsdomein Leefmilieu. Het is echter kras dat ze zichzelf hiermee, in haar rol van minister van Cultuur, een serieuze hak zet. Het rijke concertaanbod in cafés, jeugdhuizen, muziekclubs,…  waar ze als cultuurminister niet een beetje trots op mag zijn, maakt ze als leefmilieuminister onmogelijk.


De vooropgestelde norm van 100 dB(A) is vooral onhaalbaar omdat het wetsvoorstel voorziet dat de meting van deze limiet op elke voor het publiek toegankelijke plaats gemeten mag worden. Concreet betekent dit metingen net voor een box toegelaten zijn want daar staat uiteraard ook publiek.  Als de sector (en de meeste wetgevingen in de andere Europese landen) het over een maximum norm hebben, is dit zowat altijd de waarde gemeten aan de mengtafel (de plaats waar de geluidsmix gemaakt wordt) en die meestal in het midden van de zaal op twee derde afstand van het podium staat opgesteld. Het spreekt voor zich dat het geluid op die plaats stiller is dan net voor de boxen.


MissyGoat.jpgVoor al wie muziekevenementen wil organiseren die elektronische versterking behoeven - dat wil zeggen in grote zalen, discotheken en muziekfestivals maar dus ook in cafés en kleine zalen - legt het wetsvoorstel stevige en vooral dure flankerende maatregelen op. Al deze organisatoren dienen o.a. op eigen kosten de geluidsniveaus van alle concerten en fuiven te meten en te loggen via een computersysteem dat permanent meet, weergeeft én opslaat wat er gebeurt. Daarnaast wordt de zwarte piet voor het controleren van deze data en het uitvoeren van controlemetingen doorgespeeld naar de lokale overheden die hiervoor extra personeel zullen moeten aanwerven en opleiden, en daarbovenop ook nog eens zullen moeten investeren in dure meetapparatuur. Daarnaast dienen de organisatoren van live-concerten ook nog eens gratis oordopjes ter beschikking te stellen van het publiek. Aan welke norm deze oordopjes moeten voldoen is niet verder bepaald. Omdat een muziekorganisator niet ook nog eens een specialist kan zijn in gehoorapparatuur en aanverwanten, riskeert het publiek in het slechtste geval waardeloze oordopjes te krijgen, die een vals gevoel van bescherming zal geven. De organisator kan ook niet anders dan de kostprijs van dit gratis oordopje in de prijs van de toegangstickets te verrekenen.


De muziekorganisaties zijn wel degelijk bekommerd om de gezondheid van het publiek, van de muzikanten en van de eigen werknemers. Daarom is er zelfs een grote bereidheid om, indien dat nodig zou blijken, ook na te gaan of ook in andere muzieksegmenten – en dus niet enkel bij elektronisch versterkte muziek – bepaalde beschermende maatregelen nuttig en nodig zijn. Maar dit wetsvoorstel ziet niemand van de betrokkenen zitten: niet de organisatoren van de muziekfestivals, niet de artiesten en hun managers die in Vlaanderen concerteren in kleine en grote zalen en op festivals, niet de Vlaamse Jeugdraad en Formaat en al helemaal niet de de organisatoren in het Vlaamse clubcircuit.


De minister stelde recentelijk dat ze samen met de sectoren wilde werken aan een goede wet. Maar na de input die de de sector tijdens de rondetafelconferentie aan de minister en haar administratie gaf, komt de minister nu te snel met een wetsvoorstel. Wij zijn er van overtuigd dat er een consensus bereikt kan worden die én de gehoorschade beperkt en toch het rijke Vlaamse concertleven niet beknot. Dit vraagt echter van beide kanten een dialoog en verdieping van dit wetsvoorstel. Wij blijven bereid om mee te werken aan een weloverwogen,  duidelijke, uitvoerbare en controleerbare wetgeving. En wij hopen van de minister hetzelfde.


Getekend:
Ancienne Belgique
BIMA – Belgian Independent Music Association
Clubcircuit
Het Depot Leuven
Fuifpunt.be
FMiV – Federatie van de Muziekfestivals in Vlaanderen
Formaat – Federatie van Jeugdhuizen en jongerencentra

GALM - Genootschap auteurs lichte muziek
MmaF – Music Managers Federation
Muziekodroom
oKo – Overleg Kunstenorganisaties
Poppunt
Vlaamse Jeugdraad