14 juni 2011 | Commentaren (5)

Louder Than A Cracker

200907161902-1_podium-voor-concert-madonna-stort-in-dode-en-gewonden.jpgVoor de tweede keer op een jaar tijd reageert de muzieksector negatief op een wet(svoorstel) van - tegenwoordig kan iederéén carrière maken in de politiek - minister Schauvliege over de decibelnorm in cafés, clubs, concertzalen en op muziekfestivals (zie onder). Terecht. Obviously. Oké, het is waar: de nieuwe wet is minder dwaas dan het vorige voorstel (dat uitblonk in een niet eens in decibels meetbare dwaasheid, zodat er wel overleg met de sector moest komen). Meer zelfs: de nieuwe wet geeft zowaar blijk van enige kennis terzake.

 

Volgens een recent artikel in De Standaard blijft de maximumnorm voor Vlaanderen op 100dbA liggen, 'maar hij mag gemeten worden aan de mengtafel (en niet bij de meest kwetsbare bezoeker), en er is een gemiddelde dat gemeten wordt over zestig minuten (en niet over een kwartier).' Schauvliege is in Gans haar leven nog nooit in de buurt van zo'n samenhangende gedachte gekomen, laat staan dat ze er al ooit mee naar buiten is gekomen, dus er zal wel een studie van drie miljoen euro aan voorafgegaan zijn. Soit, ze heeft tenminste iets opgebracht - die studie. Joke - spreek uit op zijn Engels - Schauvliege heeft begrepen dat je niet overal als een beul met een decibelmeter kan toeslaan; je moet een zekere flexibiliteit aan de dag leggen. Haar oplossing? Stuur er een halve beul op af!

 

4129530836_a10aa18925.jpgVoor de duidelijkheid: ik ben niet tegen een maximumnorm, zoals ik ook niet tegen snelheidsbeperkingen ben. Er moeten regels zijn, maar ze moeten steek houden en graag ook enige verantwoordelijkheid bij de burger leggen - what I don't need is a babysitter. Met de nieuwe wetgeving krijgt België de strengste in Europa. Waarom? Beats me. Zijn onze oren gevoeliger dan die van de Britten, de Fransen of de Hollanders? Nope. Is iedereen in de ons omliggende landen doof? Nope. Kun je gehoorschade oplopen als je wordt blootgesteld aan meer dan 100dbA? Ja. Maar in feite is zelfs 100dbA al voldoende, dus is de nieuwe wet dan nog niet streng genoeg? Euh.

 

Eigenlijk is het simpel: als je zonder helm wil fietsen en je valt vervolgens op je hoofd ... Sorry, pech. Je zou als overheid iedereen kunnen verplichten (in plaats van sensibiliseren) om met een helm aan te rijden of je zou iedereen zelfs gewoon kunnen verbieden om met de fiets te rijden, want de auto is veiliger - wetenschappelijk bewezen! En doe dan maar meteen een Range Rover, want dat is nog veiliger (voor iedereen die in de Range Rover zit). Of waarom niet: een tank! Het verkeer zou dan nog meer strop zitten dan vandaag, maar iedereen zou tenminste 100% veilig zitten. Tenzij er natuurlijk iemand met zijn tank begint te schieten. Oeps, toch weer niet zo veilig? Damn! Weer een illusie armer.

 

Bottom line: als je geen helm draagt wanneer je gaat fietsen, kun je jezelf bij het vallen lelijk verwonden - al is dat (veel) meer uitzondering dan regel. Als je in een club of concertzaal geen oordoppen draagt, kan je gehoorschade oplopen - al is ook dat (veel) meer uitzondering dan regel. Om dan het geluid voor iedereen stiller te zetten ... Again: ik ben niet tegen reglementering. Ik heb ook al concerten meegemaakt waarvan ik dacht 'dude, zet dat stiller'. Maar daarmee overtrad die groep reeds de vorige wetgeving - die was al bijzonder streng. Ik zie geen reden om de vorige wet nog strenger te maken; ze moest gewoon 'verstandiger' (en dat is nog iets anders dan 'rigoureuzer') toegepast worden én ze moest verduidelijkt worden.

 

Festival_Crowd1.jpgDat laatste is gebeurd (ongetwijfeld met de hulp van experts die De Gans in haar eerste voorstel compleet had genegeerd). Waarom het niveau dan gelijk ook nog eens naar beneden halen? Dat snap ik niet. In een club met een slecht geluidssysteem zul je nog altijd nergens een goed gesprek kunnen voeren én oordopjes blijven noodzakelijk, want 100dbA is technically speaking nog altijd teveel. Maar als je de wetenschap (en kennelijk ook de Vlaamse regering) laat doen, dan moet het niveau naar 80dbA. Pas dan is iederéén veilig. Hoop ik.

 

In de praktijk verandert er dus niets aan het 'probleem', behalve dat je mensen straft die enerzijds naar een concert/party gaan voor de muziek (want hoe stiller een concert/deejayset, hoe minder de muziekbeleving), anderzijds zo verstandig zijn om oordoppen te dragen.

 

Tot slot, de dag dat deze regeltsjeverige wet van kracht wordt, dweil ik met een gerechtsdeurwaarder - kandidaten mogen zich vanaf nu aanmelden - een paar symfonische concerten en operavoorstellingen af. Ik hoop dat De Munt en Bozar in deze subsidiearme tijden nog ergens een spaarpotje hebben staan, want als wat geluidstechnici mij vertellen klopt, gaan die zwaar moeten dokken. Ah nee, wacht: de nieuwe wet geldt enkel voor 'elektronisch versterkte muziek'. Want een fanfare van 110dbA is minder schadelijk voor de oren dan een deejayset van Dirk Stoops? (Ik zei voor de OREN!)

 

REACTIE MUZIEKSECTOR:

'Zoals reeds eerder aangekondigd, maakt minister Schauvliege nog voor de zomervakantie werk van een reglementering voor het maximaal geluidsniveau op muziekevenementen. Of muziekactiviteiten met elektronisch versterkte muziek om correct te zijn. Want andere genres blijven buiten schot, hoewel ook daar gelijkaardige geluidsniveaus worden gehaald.

De livesector is blij dat de minister geluisterd heeft naar de argumenten die ze begin februari overmaakten aan de minister. Zo had de minister wel oor naar het voorstel om de meetperiode op een periode van een uur vast te leggen (en niet op een kwartier zoals aanvankelijk voorgesteld) en de meting te verrichten aan de front of house.

Jammer genoeg vielen heel wat andere argumenten in dovemansoren. Na 19 januari van dit jaar, waarop minister Schauvliege haar voorstel uit de doeken deed, was er geen formeel overleg meer met de betrokken partijen uit de livesector. En dit terwijl onze onderbouwde reactie nochtans voldoende stof tot een opbouwend gesprek gaf. In plaats van te kiezen voor een dialoog gaf de minister voorkeur aan een monoloog.

Met de regeling voor categorie 3 beschikt België meteen over de strengste norm van de Europese Unie. Juist, in Zwitserland wordt een vergelijkbare norm gehanteerd, maar dat land behoort tot nader order niet tot de unie. En voor ons hoeft de 105 dB(A) uit Frankrijk of de 107 dB(A) uit Engeland niet, maar de 103 dB(A), waar de Nederlandse sector onlangs een covenant voor afsloot, of dezelfde 103 dB(A) uit Denemarken zijn wel een werkbare norm. Zo blijkt uit de praktijk.

Ervaring uit de praktijk leert ons trouwens nu al dat men in kleine zalen en clubs in bepaalde omstandigheden niet onder deze 100dB(A)leq60min zal kunnen blijven omdat het akoestisch geluid dat op het podium wordt geproduceerd in kleinere ruimtes een veel grotere invloed heeft op het totale te meten niveau in het publieke gedeelte. Voor grotere zalen en festivals zal het enkel mits technische aanpassingen mogelijk zijn.

Adepten van elektronische muziek worden nu al stil van de nieuwe reglementering. Het risico is daar heel reëel dat er een essentieel deel van de beleving zal wegvallen door de nieuwe normering, omdat er bij elektronische muziek vaak sprake is van een continue flow.

Verder eist het reglement dat organisatoren gratis oordopjes ter beschikking stellen van het publiek. In een eerdere reactie wezen we al op de meerkost die dat met zich meebrengt. Zowel voor clubs als voor festivals kan dat oplopen tot een bedrag van meer dan 10 000 euro indien wordt gekozen voor kwaliteitsvolle oordopjes. Daarnaast wijzen we ook nogmaals op het gevaar voor het creëren van een vals gevoel van veiligheid bij concert- en festivalgangers. De grote kwaliteitsverschillen tussen de verschillende types en verkeerd ingebrachte oordopjes leiden immers tot gevaar op oorschade. Jawel, gebruik van oordopjes luistert nauw.
 
Over verder onderzoek, dat volgens ons zeker aangewezen is om tot een werkbare normering te komen, rept de minister met geen woord. Wel over het meten en registreren van het geluidsniveau en de duidelijke visuele indicatie ervan. Ook dat is om problemen vragen. Klasse 1 meettoestellen geven bijvoorbeeld meestal een andere waarde weer dan de (goedkopere) klasse 2 meettoestellen. Wie heeft er dan gelijk wanneer twee partijen een meting doen op hetzelfde event en er zijn verschillen? Ook hier wordt een extra investering gevraagd van de organisator.

Ten slotte stelt de livesector zich ook luidop vragen over het nut van een geluidsplan. Naast – alweer – een meerkost vergroot ook de administratieve rompslomp. Misschien kan de minister ook voor de muzieksector en in nauw overleg een impactanalyse voorleggen, zoals ze dat ook met de jeugdsector van plan is.

De regelgeving zou in voege treden op 1 januari 2012. Het eerste jaar zouden de normen als richtwaarde gelden. Waarom die overgangsperiode niet gebruiken om verder onderzoek naar de reële haalbaarheid ervan te verrichten?  Alleen zo zullen we weten of de normen écht werkbaar zijn op het terrein en kunnen ze indien nodig worden bijgesteld.

De muzieksector kan zich niet van de indruk ontdoen dat ze maar weinig gehoor krijgt. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat we de longen uit ons lijf moeten schreeuwen?'

Ondertekend door:
FMIV (Federatie van Muziekfestivals Vlaanderen)
Clubcircuit (koepelorganisatie van muziekclubs met 4AD, Cactus, De Kreun, De Zwerver, Democrazy, N9, Nijdrop, Petrol, Recyclart, Vk*, VUB Kultuurkaffee)
Michiel Beers (Tomorrowland)
Chokri Mahassine (Pukkelpop)
Herman Schueremans (Live Nation/Rock Werchter)

Commentaren

idioot, uw hele redenering houdt geen steek, de frustraties van mogelijk maatregelen die jullie zouden moeten nemen, dit artikel maakt uw positie alleen maar zwakker.

Gepost door: Philippe Stofferis | 15 juni 2011

Reageren op dit commentaar

Toekomstige wetten!

Was je handen.
Poets je tanden .
Doe een jas aan .
Loop niet in de plassen.
Bind je schoenen.
Smeer je in tegen de zon.
Doe een muts/hoed op .
Zeg dank u.
Geef de meneer/mevrouw een hand.
Ruim uw kamer op.
Snuit uwe neus.
Eet met de mond toe.
Laat geen scheten op openbare plaatsen ( tenzij ze onder de 80db liggen )
Hand voor de mond als je hoest.
Veeg je voeten als je ergens binnen gaat.

Er is nog veel werk te verrichten .
En zodoende zijn ze verzekerd dat er ministers nodig zullen blijven.

Gepost door: Bams Jean-Claude | 15 juni 2011

Reageren op dit commentaar

Na drie pogingen om een optreden bij te wonen (Jan Leyers, Johan Vernimmen en Axelle Red) zijn mijn vrouw en ikzelf tot de slotsom gekomen dat we nergens naar muziek konden gaan luisteren maar dat we daarentegen op een agressieve manier werden gecomfronteerd met lawaai. We zijn telkens na gemiddeld 10' opgestapt om onze arme oren te behoeden voor onherroepelijk letsel. Voorafgaande aan de drie geciteerde optredens konden we genieten van een optreden met Belle Perez waar het geluidsniveau zodanig was dat we verstaanbaar met elkaar konden praten en waar er na 3 nummers door nagenoeg iedereen spontaan gedanst werd ! Blijkbaar zijn er weinig technici die de kunst verstaan om het geluid op een professionele manier te mixen, zoals de mensen achter de Belle Perez wel konden.
Anderzijds vinden we het zeer controversieel om naar een concert te moeten gaan en oordopjes te moeten gebruiken om van het lawaai - sorry, de "muziek" - te kunnen genieten !
Kortom, wij vinden het een goed idee om het geluid te beperken. De hedendaagse jeugd zal Joke Schauvliege later dankbaar zijn voor haar initiatief. We kunnen ons moeilijk voorstellen dat iedereen die tegen het voorstel is, studenten zijn die voor oorspecialist studeren (toekomst verzekerd !).

Gepost door: Erik Van Lierde | 15 juni 2011

Reageren op dit commentaar

Zoveel nonsens in naam van de eigen bankrekening heb ik nog niet vaak kunnen lezen. Als CLB arts (en huisarts) zie ik echt "dagelijks" wel meerdere jongeren met de BLIJVENDE gevolgen van lawaai- en geluidstraumata (= blijvend gehoorsverlies startend in de hoge tonen!). Bij verdere navraag bij deze jongeren heeft dit nagenoeg bijna altijd te maken met het beluisteren van TE luide muziek(i-pod, concerten,fuifen,...). Het spijtige is bovendien dat we duidelijk zien dat deze soort problematiek hoe langer hoe jonger blijkt voor te komen, en dat de groep met problemen blijft toenemen. Als "oude zak" en muziekliefhebber ga ik zelf ook zeer regelmatig en graag naar concerten, optredens en zelfs naar de grote weien. Zelden of nooit is het echter mogelijk om naar deze optredens te "luisteren" zonder oordopjes (aangepast of niet aangepast). Je ontsnapt dus niet aan het lawaai, tenzij je er zou wegblijven. Bovendien heren organisatoren en artiesten, muziek moet je normaal "BELUISTEREN", blijkbaar iets wat velen onder jullie niet meer begrijpen...

Gepost door: Dr. J. Beirnaert | 17 juni 2011

Reageren op dit commentaar

Bovenstaande reactie van de muzieksector is onvolledig, onnauwkeurig en jammer genoeg ook ontgoochelend. Het is zoals de tegenpruttelende reacties van auto- en tabaksfabrikanten, van kernenergieproducenten en ontwerpers van draadloze communicatiemiddelen. Allen ontwikkelden op het eerste gezicht een positieve bijdrage tot de mensheid met zeer winstgevende producten maar na bepaalde tijd staken onrustwekkende bijverschijnselen de kop op. In plaats van die bijverschijnselen even kritisch te behandelen als pakweg hun marketingstrategie voor hun productie wordt nu plots een superdefensieve houding aangenomen. Elke kritische inslag verdwijnt want ondertussen is er een miljardenbusiness te verdedigen! En dan lezen we plots dingen over vergelijkingen met normen die totaal geen steek houden. Argumenten met normen uit het buitenland zijn nog geen bewijs dat die ook beter zouden zijn! Terwijl de materie nu al wel zou mogen gekend zijn slaagt men er toch nog in om oplossingen te duur te vinden (wat is bv. 10000 euro in vergelijking met de winsten gemaakt op het gehoor van de consument?) en zelfs meettoestellen in vraag te stellen. De kosten van het meettoestel lijken hier weer belangrijker dan de mogelijke overlast voor de gemiddelde festivalganger.
Het is trouwens opvallend dat men niet meer roert over de gevaren voor de toehoorders maar enkel over mogelijke hiaten in het voorstel van minister Schauvliege. Op zo'n manier kronkelt men zich uit het nochtans niet te vermijden hoofdvraagstuk: "Hoe vermijden we blijvende gehoorschade, door te luide muziek, bij festivalgangers?" Je verwacht dan een constructieve tekst met inbreng van een uitgebalanceerde, wetenschappelijke achtergrond en niet deze losse flodders. Het is moeilijk te geloven dat mensen zoals Mahassine en Schueremans, die ik toch wel waardeer voor hun meestal open visie, zich laten verleiden tot het tekenen van dit onsamenhangend geheel. Niet te verwonderen dat de minister op eigen houtje verder gaat!!

Gepost door: Patrick Pauwels | 17 juni 2011

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.